Goedhuis is bekend van radio & TV!

Maandbedragen

Uitgangspunten van kavel

Logo Goedhuis

Oriëntatie van de woning
Afhankelijk van situering kavel en plaatsing woning, desgewenst kunnen wij je hierbij helpen.

Toegankelijkheid tot het kavel
Vanaf de openbare weg goed toegankelijk voor de aanvoer van materieel (machines) en bouwmaterialen (elementen).

Toegankelijkheid op het kavel
Voldoende ruimte voor opslag grond, plaatsing keten en positionering bouwkraan.

Ondergrond
Droog en draagkrachtig voor bouwwerkzaamheden. Vrij van obstakels, puin en begroeiing, geschikt voor heiwerk met prefab betonpalen.

Huisaansluitingen (elektra, water, riool en data)
Wij verzorgen de aansluiting voor je. De facturen van de aansluitingen worden 1-op-1 aan je voorgelegd. Procedures rondom huisaansluitingen (ook wel NUTS) kunnen vertraging geven van de oplevering van je woning.

Grondwaterpeil
Peil lager dan onderkant fundering.

Woningpositie t.o.v. de weg
Uitgangspunt is dat de woning ca. 20 cm boven de kruin van de weg gebouwd wordt.

Aandachtspunt
Gemeentelijke eisen voor inrichting van het bouwterrein zijn onbekend.

Grond op (eigen) terrein
Geen afvoer van uitkomende grond, terrein ruim genoeg voor het uitsmeren van de uitkomende grond

Locatiespecifiek onderzoek
Goedhuis verzorgt locatiespecifiek onderzoek zodat locatiespecifieke bijzonderheden vroegtijdig in kaart gebracht worden. Dit onderzoek omvat:

  • bestemmingsplanonderzoek (mag de geconfigureerde woning op deze kavel gebouwd worden?)
  • sonderingen (kan de fundering binnen de uitgangspunten gebouwd worden?)
  • locatieonderzoek (voldoet de locatie aan de uitgangspunten van Welstand Bouw?)