Goedhuis is bekend van radio & TV!

Maandbedragen

Gewijzigde regelgeving

Logo Goedhuis

Per 1 januari 2024 treden er twee nieuwe wetten in werking. De Omgevingswet en De Wet Kwaliteitsborging.

De Omgevingswet

De eerste wet regelt alles voor de ruimte waar we wonen en werken. Er komt één digitaal loket waarmee het makkelijker word om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld om een energieneutraal huis te bouwen zoals Goedhuis.

De Omgevingswet bundelt de regels en maakt deze eenvoudiger zodat projecten sneller kunnen starten en eerder klaar zijn. Deze wet zou het dus eenvoudiger moeten maken om vergunningen aan te vragen voor onze woningen.

Kijk voor meer informatie over de Omgevingswet op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht 

De Wet Kwaliteitsborging

De tweede wet (De Wkb) is er voor nieuwbouw woningen met een laag risicoprofiel, zoals eengezinswoningen. De Wkb geldt in eerste instantie alleen voor relatief eenvoudige bouwwerken waar de gevolgen beperkt zijn als er iets misgaat.

De Wet Kwaliteitsborging begint bij de risicobeoordeling. Op basis daarvan stelt de kwaliteitsborger het borgingsplan vast. Bij de melding voor het bouwen van de woning verstrekt de opdrachtgever het borgingsplan van de kwaliteitsborger aan de gemeente.

Kijk voor meer informatie over De Wet kwaliteitsborging op: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2466038-huizen-volgend-jaar-duurder-door-privatisering-bouwtoezicht

Wat betekend dat voor Goedhuis?

Deze nieuwe wetten zouden ervoor moeten zorgen dat het proces sneller gaat en met minder kosten. Maar naar verwachting zullen de kosten juist stijgen en de bouw zal langer duren. Er zal vanaf 1 januari 2024 een kwaliteitsborger aanwezig zijn, en die zal ingehuurd worden op kosten van de koper. Door deze kwaliteitsborger zal het proces ook langer kunnen duren. Goedhuis blijft zich continue voor je inzetten om vertraging en extra kosten zo veel als mogelijk te voorkomen!