Goedhuis is bekend van radio & TV!

Model Linge

Logo Goedhuis

Technische omschrijving

Technische omschrijving versie 4.0

Experience Center
Om je een goed beeld van de uitstraling en afwerking te geven worden de toegepaste materialen getoond in ons Experience Center.

Oriëntatie van de woning
Afhankelijk van situering kavel en plaatsing woning, desgewenst kunnen wij je hierbij helpen. Let op een woning kan gespiegeld worden. Desgewenst kun je dat in de configurator aanklikken.

Toegankelijkheid tot het kavel
Vanaf de openbare weg goed toegankelijk voor de aanvoer van materieel (machines) en bouwmaterialen (elementen).

Toegankelijkheid op het kavel
Voldoende ruimte voor opslag grond, plaatsing keten en positionering bouwkraan.

Ondergrond
Droog en draagkrachtig voor bouwwerkzaamheden. Vrij van obstakels, puin en begroeiing, geschikt voor heiwerk met prefab betonpalen.

Nutsaansluiting
Goedhuis verzorgt de juiste mantelbuizen voor elektra, water en data. De aanvraag, communicatie en uitvoering van de daadwerkelijke huisaansluiting wordt verzorgd. De capaciteit van de wateraansluiting is 2,5 m3 per uur en 3×25 Ampère voor de elektra-aansluiting. Alle kosten die in dit kader door nutspartijen in rekening worden gebracht, worden transparant één-op-één aan je doorbelast.  Je kunt ook zelf een dienstverlener kiezen, hiervoor dien je tijdig een abonnement aan te vragen. Let op: CAI (Ziggo), data (KPN) of glasvezel is niet overal beschikbaar. Procedures rondom huisaansluitingen (ook wel NUTS) kunnen vertraging geven van de oplevering van je woning. Wanneer je voor een CAI aansluiting kiest wordt deze in de meterkast geplaatst. Hiervandaan wordt een datakabel doorgetrokken naar de woonkamer, waarop jouw TV kan worden aangesloten.

Leges
Wij verzorgen de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwen van de woning) voor je. De gemeentelijke leges worden één-op- één aan je doorbelast. Je kunt om een beeld de krijgen een berekening doen van de ongeveer te verwachten legeskosten op bouwleges.nl of de legesvordering van jouw gemeente.

Grondwaterpeil
Peil lager dan onderkant fundering.

Woningpositie t.o.v. de weg
Uitgangspunt is dat de woning ca. 20 cm boven de kruin van de weg gebouwd wordt.

Aandachtspunt
Gemeentelijke eisen voor inrichting van het bouwterrein zijn onbekend.

Grond op (eigen) terrein
Geen afvoer van uitkomende grond, uitgegraven grond wordt op een hoop in de tuin gelegd. Desgewenst kan Goedhuis aanbieden uitgekomen grond uit te smeren of af te laten voeren. Mocht je dit zelf willen doen na oplevering kan dat, mits er voldoende ruimte is voor opslag tijdens de bouw van je woning.

Locatiespecifiek onderzoek
Goedhuis verzorgt locatiespecifiek onderzoek zodat locatiespecifieke bijzonderheden vroegtijdig in kaart gebracht worden. Dit onderzoek geef je los in opdracht. Dit onderzoek omvat:

 • bestemmingsplanonderzoek (mag de geconfigureerde woning op deze kavel gebouwd worden?)
 • sonderingen (kan de fundering binnen de uitgangspunten gebouwd worden?)
 • locatieonderzoek (voldoet de locatie aan de uitgangspunten van Goedhuis?)

Riolering
Gescheiden systeem (hemelwater en vuilwater gescheiden) aangelegd met een polderstuk tot een halve meter uit de gevel. Regenafvoer volgens tekening.

Aansluitingen
Benodigde elektriciteit en water tijdens de bouwfase zijn tot de oplevering voor rekening van Goedhuis. De kosten voor het maken van de bouwaansluiting verschilt per gemeente en worden daarom één op één aan je doorgerekend.

Fundering
De woning wordt voorzien van prefab betonnen heipalen van 6 meter met een prefab funderingsbalk van gewapend beton, in vooronderzoek deel 2 wordt ook de benodigde paallengte bepaald, dit wordt met je verrekend zodra werkelijke lengte duidelijk is.

Constructieve wanden
Buitenwanden met zowel constructieve als isolerende eigenschappen. Opgebouwd met circa 17 centimeter dikke Kingspan TEK wandelementen. De gehele gevelopbouw heeft een totale isolatiewaarde van circa 6,5 m2K/W. Let op, frezen in deze wanden is niet mogelijk zonder invloed op de constructieve sterkte en isolerende waarde.

Gevelband
Zwarte aluminium gevelband wordt automatisch weergegeven indien houten bekleding (in de top) toegepast wordt boven metselwerk.

Begane grond
Vloer: Geïsoleerde betonnen vloer met een isolatiewaarde (RC-waarde) van 5 m2K/W. Op de vloer wordt een dekvloer aangebracht met vlakheidsklasse 3. Op deze dekvloer kun je jouw gewenste afwerkvloer aanbrengen. Wij houden rekening met een circa 1,5 centimeter dikke afwerkvloer. 

Plafond: Houten balklaag met installaties/kanalen en afgewerkt met gipsplafond. De nagel- / schroefgaten zijn gedicht en het systeem is behangklaar (klasse B) afgewerkt.

Eerste verdieping
Vloer: Houten systeemvloer, waar nodig voorzien van installaties (elektra, riolering, waterleidingen en ventilatiekanalen). Op de verdiepingsvloer wordt een zandcement dekvloer aangebracht met vlakheidsklasse 3. Op deze dekvloer kun je jouw gewenste afwerkvloer aanbrengen. Wij houden rekening met een circa 1,5 centimeter dikke afwerkvloer.

Plafond: Houten balklaag met installaties/kanalen en afgewerkt met gipsplafond. De nagel- / schroefgaten zijn gedicht en het systeem is behangklaar (klasse B) afgewerkt.

Zolder
Vloer: Houten systeemvloer, waar nodig voorzien van installaties (elektra, riolering, waterleidingen en ventilatiekanalen). Op de verdiepingsvloer wordt een dekvloer met vlakheidsklasse 3 aangebracht. Op deze dekvloer kun je jouw gewenste afwerkvloer aanbrengen. Wij houden rekening met een circa 1,5 centimeter dikke afwerkvloer.

Plafond: Deels hellend dak met fabrieksmatig wit afgewerkte platen. Tussen de dak-elementen zit een witte kunststof overgangsstrip. Op circa 2,6 meter hoogte wordt een balklaag met houten beplating eronder aangebracht, deze wordt met gipsplaten behangklaar afgewerkt (klasse B).

Dak
Hellend dak bestaande uit geïsoleerde elementen met een isolatiewaarde (RC-waarde) van 8 m2K/W. De elementen zijn wit afgewerkt. Het dak heeft een klein overstek aan de kopgevels. Het overstek heeft een geprefabriceerde kunststof onderhoudsarme afwerking.

Buitenkozijnen en -deuren
Ter plaatse van de deuren voorzien van glasvezelversterkte onderdorpel. De te openen ramen draaien naar binnen open, de voordeur ook naar binnen en de achterdeur naar buiten. Ramen voorzien van drievoudige beglazing. De kozijnen worden voorzien van fabrieksmatig wit gegronde MDF vensterbanken. De vensterbanken steken overal circa 3 centimeter uit.

Binnenwanden
Lichte, niet dragende binnenwanden. Lichte schilderijen en dergelijke kunnen direct bevestigd worden, de wanden zijn direct schroefbaar.

Binnenkozijnen en -deuren
Kozijn en deuren van hout. Kozijnen en deuren zijn fabrieksmatig gegrond. In verband met de nodige ventilatie is een naad onder de binnendeuren aanwezig. De deuren van het toilet en badkamer worden uitgevoerd met een vrij- en bezetslot. De deur van de meterkast is voorzien van een kastslot. De overige binnendeuren worden uitgevoerd met een loopslot.

Trap begane grond naar eerste verdieping
De trap wordt voorzien van traphek en balustrade van rechthoekige houten spijlen. Langs de wand komt een rechthoekige houten leuning. De trap inclusief hekwerken/leuningen worden fabrieksmatig wit gegrond.

Trap eerste verdieping naar zolder
De trap wordt voorzien van traphek en balustrade van rechthoekige houten spijlen. Langs de wand komt een rechthoekige houten leuning. De trap inclusief hekwerken/leuningen worden fabrieksmatig wit gegrond.

Keuken
De woning wordt zonder keuken opgeleverd. De aansluitpunten worden afgedopt. Op de plattegrond is een opstelruimte van de keuken aangegeven. De volgende aansluitpunten zijn opgenomen met bijbehorende plaatsingshoogte.

 • Stopcontacten voor huishoudelijk gebruik (2 keer dubbel) 120 cm;
 • Stopcontact voor de recirculatie-afzuigkap, 230 cm;
 • Stopcontact voor koelkast, 10 cm;
 • Stopcontact voor combimagnetron, 120cm;
 • Stopcontact voor vaatwasser 50 cm;
 • Wateraansluitingen warm en koud voor de keukenkraan, 65 cm;
 • Wateraansluiting koud voor vaatwasmachine;
 • Afvoer van spoelbak en vaatwasmachine;
 • Perilex-aansluiting voor inductiekoken (2 x 230 V) 10 cm.

Rioolaansluitingen
Binnenriolering uitgevoerd in kunststof. Toiletten, fontein, wastafel, gootsteen (keuken), vaatwasser, wasmachine en douche worden afgedopt op standaard posities.

Koudwaterleidingen
Aangesloten van watermeter tot diverse tappunten. De koudwaterleiding is afsluit- en aftapbaar in meterkast. De volgende tappunten worden aangelegd;

 • toiletten (afgedopt);
 • wastafel (afgedopt);
 • fonteintje (afgedopt);
 • keukenkraan (afgedopt);
 • vaatwasser (afgedopt);
 • wasmachine;
 • douche (afgedopt).

Warmwaterleidingen
Vanuit voorraadvat naar:

 • keukenkraan (afgedopt);
 • wastafel (afgedopt);
 • douche (afgedopt).

Installatie
De woning beschikt over een eigen energiezuinige ‘lucht-water warmtepomp’, welke wordt geplaatst in de bijkeuken. De warmtepomp verzorgt de verwarming, koeling en het warme tapwater in de woning. Het innovatieve systeem zorgt voor comfort in de woning en bestaat uit een buitendeel, binnendeel, voorraadvat en aansluiting op de vloerverwarming. Het systeem heeft voldoende capaciteit om de basiswoning als nul-op-de-meter uit te voeren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met 2600 kWh bewoners gebruik op jaarbasis. Wanneer je ervoor kiest om de woning met ruimte vergrotende opties uit te voeren zal Goedhuis tijdens het vooronderzoek controleren of het systeem nog steeds als NOM uit te voeren is. Als voorbeeld hierbij: Als je op het dakvlak waar de zon op staat ook dakkapellen kiest, kan het zijn dat niet alle zonnepanelen meer passen. Je kopers begeleider kan dit met je bespreken tijdens het vooronderzoek en ook de verschillende opties die mogelijk zijn met je doornemen.

Voorraadvat
De woning wordt voorzien van een voorraadvat met 200 liter water. Er zijn uitbereidingsopties mogelijk.

Verwarming/-koeling
De woning wordt voorzien van vloerverwarming waarmee in warme periodes ook gekoeld kan worden. Let op, dit is geen actieve airco, maar zal wel enkele graden kunnen koelen waardoor de woning bij warme periodes langer comfortabel blijft. Er wordt vloerverwarming aangebracht in de volgende ruimtes:
– Woonkamer/keuken
– Toilet
– Badkamer
– Slaapkamer(s)

Het systeem wordt volgens geldende regelgeving uitgevoerd waardoor de volgende temperaturen gehaald moeten kunnen worden:
– Verblijfsgebied (ruimtes zoals woonkamer, slaapkamers en keuken) 22 *C
– Verkeersruimtes (hal, overloop) 18 *C
– Zolder 18 *C
– Toiletruimte 18 *C
– Douche- en/of badruimte 22 *C
– Inpandige bergruimte 15 *C

Ventilatie
De woning wordt voorzien van gebalanceerde ventilatie. Met dit systeem is zowel de toevoer als de afvoer van lucht mechanisch en in balans. De warmte uit afgevoerde lucht wordt hergebruikt middels een warmte-terugwin-systeem. In wanden- en plafonds zijn hiervoor ventielen aanwezig. De lucht wordt per ruimte toegevoerd in de verblijfsruimtes zijnde woonkamer en slaapkamers. De afzuiging vindt plaats in de keuken, het toilet, de bijkeuken en in de badkamer.

De verwarming wordt aangestuurd met een vloerverwarmingsverdeler op begane grond en eerste verdieping. De ruimtes worden met regeling per vertrek uitgevoerd. Let op, in praktijk blijkt dat de te regelen temperatuur beperkt is gezien de woning goed geïsoleerd is. LEES meer over de installatie: Hier wordt alle informatie gegeven over de installaties in de Goedhuis woningen met alle basisinstallatie en optiemogelijkheden.

Elektra
In de woning is een complete huisinstallatie aangebracht (volgens NEN1010) met schakelaars, lichtpunten en wandcontactdozen op aangegeven posities. Schakelmateriaal wordt in het wit uitgevoerd. De installatie wordt uitgevoerd als inbouw. Stopcontacten worden (tenzij anders omschreven) uitgevoerd op 30 cm hoogte. De meterkast wordt voorzien van meterbord en is opgebouwd conform de richtlijnen van de nutsbedrijven. Zijn er reservegroepen voor extra doeleinden nodig? Hier zijn in de keuzelijst diverse mogelijkheden voor.

Rookmelders
In de hal (begane grond), overloop (eerste verdieping) en indien nodig op zolder.

Belinstallatie
Beldrukker op de gevel en schel boven de meterkastdeur.

Zonnepanelen
Plaatsing en aantal afhankelijk van oriëntatie op de kavel en BENG-berekening. In basis 28 stuks, situering wordt tijdens het vooronderzoek op situatietekening aangegeven. De omvormer wordt aangebracht in de bijkeuken en de zonnepanelen zijn minimaal 350 WP/paneel.

Koperskeuzes

Koperskeuzes versie 3.4

Afwerking binnen- en buitenwanden
De wanden zijn gegipst en worden vanaf 5 cm boven de dekvloer behangklaar klasse B afgewerkt (naden en schroefgaten zijn gedicht).

Afwerking vlakke plafonds
Onder de vloer is met gipsplaten afgewerkt. Nagel- en schroefgaten worden gedicht, afwerkingsklasse B.

Bijkeukendeur
Er is geen deur van de bijkeuken naar de berging. De woning voldoet aan het Bouwbesluit 2012 voor particulier eigendom. Als je de woning aan de regelgeving voor nieuwbouw wilt laten voldoen, kun je een bergingsdeuroptie kiezen (overigens kan ook met bijvoorbeeld een tuinberging hieraan worden voldaan).

Kruipruimte
De kruipruimte is ontoegankelijk

Trappen
De trappen zijn open, vurenhouten trappen.

Binnendeuren
De deuren worden als vlakke, stompe designdeuren uitgevoerd. Zowel kozijnen als deuren zijn fabrieksmatig wit gegrond. In verband met de nodige ventilatie is een naad onder de binnendeuren aanwezig. Deuren worden voorzien van beslag.

Verwarming
De woning wordt verwarmd met ventilatielucht. Aanvullend is op de begane grond vloerverwarming als bijverwarming aanwezig. De vloerverwarming gaat aan wanneer het systeem in koude periode niet voldoende verwarmingscapaciteit haalt met enkel zijn ventilatielucht. De slaapkamers worden uitgevoerd met een elektrische radiator.

Toilet
Casco uitgevoerd, geen tegelwerk en sanitair, de aansluitingen op standaard posities. Er zijn keuzemogelijkheden om de woning te voorzien van tegelwerk en sanitair.

Badkamer
Casco uitgevoerd, geen tegelwerk, sanitair en verwarming aanwezig. De basis aansluitingen worden op standaard posities afgedopt. Er zijn keuzemogelijkheden om de woning te voorzien van tegelwerk en sanitair.

Kies jouw droomwoning en ontdek direct jouw prijs!

Filters